• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Edukacyjne aspekty dokumentacji filmowej: Nauka przez obserwację.

Niejednokrotnie adwokaci ekspediują do sądu pisma dotyczące istotnych spraw w toczącym się procesie nim mogą być one pokazane ustnie na rozprawie. Adwokaci przeprowadzają intensywne badanie sprawy traktujące znaczących faktów i na ich podstawie przygotowują dokumenty na rozprawę – oto kancelaria adwokacka praga północ. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii to solicitor zdobywa fakty do sprawy po przeprowadzeniu rozmowy z klientem, a później zwraca się na piśmie z barristerem. Ten z kolei konstruuje pisma procesowe i ich demonstrację na rozprawie. W Hiszpanii, na przykład, oskarżyciel tylko podpisuje dokumenty oraz przedstawia je w sądzie, lecz to adwokat jest odpowiedzialny za ich wcześniejsze przygotowanie i późniejsze uzasadnienie w czasie rozprawy. W wielu państwach, takich jak Japonia, urzędnik może wypełniać formularze sądowe oraz pisać krótkie pisma dla ludzi, których nie stać na adwokata lub też go nie potrzebują. Urzędnicy Ci radzą konsumentom jak prowadzić i argumentować ich własną sprawę. Należy pamiętać o tym, że preparacja pism sądowych nie zawsze jest bezproblemowe dla osób nieobeznanych z prawem.

1. Triki

2. Wypróbuj za darmo

3. Zobacz więcej

4. Czytaj dalej

5. Przejrzyj

Categories: Gry

Comments are closed.